k.ú.: 602400 - Hartunkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 357
zahrada 14 9610
travní p. 112 2429604
lesní poz 191 2813038
vodní pl. nádrž umělá 4 42897
vodní pl. rybník 3 25103
vodní pl. tok přirozený 1 2918
vodní pl. tok umělý 14 9837
vodní pl. zamokřená pl. 16 52041
zast. pl. 74 13952
ostat.pl. jiná plocha 51 22324
ostat.pl. manipulační pl. 32 39042
ostat.pl. neplodná půda 94 262975
ostat.pl. ostat.komunikace 55 102829
ostat.pl. pohřeb. 1 1372
ostat.pl. silnice 3 7421
Celkem KN 668 5835320
Par. DKM 283 2911336
Par. KMD 385 2923984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 12
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 74
LV 92
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.04.2018 1:1000 03.05.2018 *)
KMD 1:1000 12.11.2012
S-SK GS 1:2880 1826 12.11.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 22.09.2020 17:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička