k.ú.: 602388 - Benešov nad Černou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 2326879
zahrada 290 192383
ovoc. sad 18 36590
travní p. 755 3028611
lesní poz ostat.komunikace 2 2769
lesní poz 313 5222397
vodní pl. nádrž umělá 4 8517
vodní pl. rybník 17 83357
vodní pl. tok přirozený 17 104602
vodní pl. tok umělý 12 9276
vodní pl. zamokřená pl. 34 46842
zast. pl. zbořeniště 2 196
zast. pl. 522 111895
ostat.pl. jiná plocha 85 38364
ostat.pl. manipulační pl. 158 293676
ostat.pl. neplodná půda 397 600074
ostat.pl. ostat.komunikace 164 161258
ostat.pl. pohřeb. 1 8793
ostat.pl. silnice 37 102003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 23937
ostat.pl. zeleň 1 138
Celkem KN 3249 12402557
Par. DKM 1107 603230
Par. KMD 2142 11799327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 32
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 4
Celkem BUD 510
byt.z. byt 123
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 125
LV 638
spoluvlastník 890

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2014
KMD 1:1000 13.11.2014
DKM 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1826 13.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 20.09.2020 23:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.