k.ú.: 602159 - Horní Štěpanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576981 - Benecko NUTS5 CZ0514576981
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 531903
zahrada 15 11360
ovoc. sad 2 20808
travní p. 1053 2442661
lesní poz les(ne hospodář) 238 1817460
lesní poz 109 296915
vodní pl. nádrž umělá 2 1880
vodní pl. tok přirozený 28 35177
vodní pl. tok umělý 1 550
zast. pl. společný dvůr 1 468
zast. pl. zbořeniště 18 2309
zast. pl. 227 51476
ostat.pl. jiná plocha 21 8553
ostat.pl. manipulační pl. 21 11573
ostat.pl. neplodná půda 349 97006
ostat.pl. ostat.komunikace 188 108743
ostat.pl. pohřeb. 3 4285
ostat.pl. silnice 34 73307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1814
ostat.pl. zeleň 1 412
Celkem KN 2404 5518660
Par. KMD 2404 5518660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
Celkem BUD 222
LV 303
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 26.09.2020 17:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička