k.ú.: 602124 - Staré Benátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535451 - Benátky nad Jizerou NUTS5 CZ0207535451
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21152 - Benátky nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 500 6146810
zahrada 565 288014
travní p. 19 181968
lesní poz les s budovou 2 193
lesní poz 70 3608124
vodní pl. nádrž umělá 5 9575
vodní pl. tok přirozený 3 58814
zast. pl. zbořeniště 40 12969
zast. pl. 1201 327733
ostat.pl. jiná plocha 229 1759230
ostat.pl. manipulační pl. 95 138065
ostat.pl. neplodná půda 60 71864
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 535
ostat.pl. ostat.komunikace 289 389602
ostat.pl. pohřeb. 2 5880
ostat.pl. silnice 51 310373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9283
ostat.pl. zeleň 43 85158
Celkem KN 3180 13404190
Par. DKM 3180 13404190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 409
č.p. byt.dům 50
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 96
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 374
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 7
Celkem BUD 1170
byt.z. byt 959
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 55
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 24
obč.z. rozest. 24
Celkem JED 1084
LV 1922
spoluvlastník 3430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.12.2014
DKM 1:1000 21.07.2011
DKM 1:1000 30.12.1996 DKM na části území - bývalý VÚ Mladá.
THM-G 1:2000 31.12.1978 18.12.2015
ZMVM 1:1000 31.12.1978 21.07.2011
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 18:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička