k.ú.: 602108 - Nové Benátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535451 - Benátky nad Jizerou NUTS5 CZ0207535451
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21152 - Benátky nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 2602243
vinice 1 13508
zahrada 591 294720
ovoc. sad 3 11643
travní p. 70 74740
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 33 62462
vodní pl. nádrž umělá 4 921
vodní pl. tok přirozený 6 64138
vodní pl. zamokřená pl. 2 1366
zast. pl. společný dvůr 10 4184
zast. pl. zbořeniště 51 24050
zast. pl. 1010 255362
ostat.pl. dráha 1 540
ostat.pl. jiná plocha 133 71672
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4728
ostat.pl. manipulační pl. 74 111394
ostat.pl. neplodná půda 151 200930
ostat.pl. ostat.komunikace 298 282669
ostat.pl. pohřeb. 2 10863
ostat.pl. silnice 21 38501
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 65253
ostat.pl. zeleň 31 27790
Celkem KN 2876 4223697
Par. DKM 2876 4223697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 449
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 162
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 983
byt.z. byt 179
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 187
LV 1164
spoluvlastník 1815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.07.2014
DKM 1:1000 28.08.2009
THM-G 1:2000 31.12.1978 23.07.2014
ZMVM 1:1000 31.12.1978 28.08.2009
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.09.2020 21:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.