k.ú.: 602094 - Benátky u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577774 - Benátky NUTS5 CZ0533577774
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 3667736
zahrada 229 146834
ovoc. sad 9 9997
travní p. 179 373419
lesní poz 21 134542
vodní pl. nádrž umělá 1 1083
vodní pl. tok přirozený 7 29879
vodní pl. zamokřená pl. 1 1037
zast. pl. společný dvůr 1 158
zast. pl. zbořeniště 15 3720
zast. pl. 212 53936
ostat.pl. jiná plocha 143 70742
ostat.pl. manipulační pl. 39 33859
ostat.pl. neplodná půda 47 39132
ostat.pl. ostat.komunikace 249 177216
ostat.pl. silnice 3 36938
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4671
ostat.pl. zeleň 3 1827
Celkem KN 1569 4786726
Par. KMD 1569 4786726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 80
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
Celkem BUD 208
LV 266
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.09.2020 04:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.