k.ú.: 602078 - Jiřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599581 - Jiřice NUTS5 CZ0208599581
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 3466227
zahrada 110 87004
ovoc. sad 3 25523
travní p. 29 47814
lesní poz 59 3680041
vodní pl. nádrž přírodní 1 2410
vodní pl. nádrž umělá 3 2288
vodní pl. tok přirozený 3 521
zast. pl. zbořeniště 20 13697
zast. pl. 221 96603
ostat.pl. jiná plocha 156 620636
ostat.pl. manipulační pl. 1 121
ostat.pl. neplodná půda 47 71057
ostat.pl. ostat.komunikace 125 126017
ostat.pl. pohřeb. 1 2800
ostat.pl. silnice 16 105618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15958
ostat.pl. zeleň 6 8356
Celkem KN 1243 8372691
Par. DKM 144 4195931
Par. KMD 1099 4176760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 82
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
s roz.jed 5
Celkem BUD 206
obč.z. byt 12
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 27
LV 266
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2016
DKM 1:1000 01.04.1997
S-SK GS 1842 21.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 02:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.