k.ú.: 602078 - Jiřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599581 - Jiřice NUTS5 CZ0208599581
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 3467024
zahrada 108 86321
ovoc. sad 3 25523
travní p. 26 24737
lesní poz 58 3678382
vodní pl. nádrž přírodní 1 2410
vodní pl. nádrž umělá 3 2288
vodní pl. tok přirozený 3 521
zast. pl. zbořeniště 20 13697
zast. pl. 219 96489
ostat.pl. jiná plocha 159 645133
ostat.pl. manipulační pl. 1 121
ostat.pl. neplodná půda 47 71057
ostat.pl. ostat.komunikace 123 124698
ostat.pl. pohřeb. 1 2800
ostat.pl. silnice 17 107176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15958
ostat.pl. zeleň 6 8356
Celkem KN 1238 8372691
Par. DKM 144 4195931
Par. KMD 1094 4176760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 81
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
s roz.jed 5
Celkem BUD 204
obč.z. byt 1
obč.z. rozest. 26
Celkem JED 27
LV 264
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2016
DKM 1:1000 01.04.1997
S-SK GS 1842 21.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 12:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.