k.ú.: 602060 - Benátecká Vrutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537501 - Milovice NUTS5 CZ0208537501
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 942 4726076
zahrada 154 91992
ovoc. sad 3 26965
travní p. 189 280102
lesní poz 102 453758
vodní pl. nádrž přírodní 2 18392
vodní pl. nádrž umělá 2 4322
vodní pl. tok přirozený 21 18944
vodní pl. tok umělý 7 5732
vodní pl. zamokřená pl. 2 28391
zast. pl. společný dvůr 2 1273
zast. pl. zbořeniště 17 5934
zast. pl. 796 289059
ostat.pl. jiná plocha 932 2706567
ostat.pl. manipulační pl. 23 40906
ostat.pl. neplodná půda 91 49630
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 612
ostat.pl. ostat.komunikace 458 345466
ostat.pl. silnice 69 40806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9006
ostat.pl. zeleň 28 6307
Celkem KN 3842 9150240
Par. DKM 1508 3336929
Par. KMD 2334 5813311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 77
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 279
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 140
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. garáž 1
rozestav. 5
s roz.jed 1
Celkem BUD 786
byt.z. byt 1160
byt.z. j.nebyt 49
obč.z. byt 1075
obč.z. j.nebyt 48
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 2338
LV 2405
spoluvlastník 4878

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2016
DKM 1:1000 01.04.1997
S-SK GS 1842 26.10.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 03:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.