k.ú.: 602060 - Benátecká Vrutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537501 - Milovice NUTS5 CZ0208537501
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 942 4726076
zahrada 152 92242
ovoc. sad 3 26965
travní p. 189 280102
lesní poz 102 453758
vodní pl. nádrž přírodní 2 18392
vodní pl. nádrž umělá 2 4322
vodní pl. tok přirozený 21 18944
vodní pl. tok umělý 7 5732
vodní pl. zamokřená pl. 2 28391
zast. pl. společný dvůr 2 1273
zast. pl. zbořeniště 18 6227
zast. pl. 763 280168
ostat.pl. jiná plocha 887 2716186
ostat.pl. manipulační pl. 23 40906
ostat.pl. neplodná půda 91 49630
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 612
ostat.pl. ostat.komunikace 452 343069
ostat.pl. silnice 69 40806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9006
ostat.pl. zeleň 23 6270
Celkem KN 3752 9149077
Par. DKM 1425 3336931
Par. KMD 2327 5812146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 69
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 253
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
bez čp/če byt.dům 2
bez čp/če garáž 140
bez čp/če jiná st. 128
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. garáž 1
rozestav. 6
Celkem BUD 754
byt.z. byt 1160
byt.z. j.nebyt 49
obč.z. byt 848
obč.z. j.nebyt 16
Celkem JED 2073
LV 2265
spoluvlastník 4627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2016
DKM 1:1000 01.04.1997
S-SK GS 1842 26.10.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.05.2019 05:10

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.