k.ú.: 602019 - Bělov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 588318 - Bělov NUTS5 CZ0724588318
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 1269421
zahrada 195 166260
ovoc. sad 19 87444
travní p. 270 386573
lesní poz 19 939339
vodní pl. nádrž umělá 3 6800
vodní pl. tok přirozený 21 179695
zast. pl. zbořeniště 1 708
zast. pl. 220 73285
ostat.pl. jiná plocha 103 101652
ostat.pl. manipulační pl. 49 48343
ostat.pl. neplodná půda 7 7770
ostat.pl. ostat.komunikace 151 100935
ostat.pl. silnice 19 38642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6647
ostat.pl. zeleň 23 32979
Celkem KN 1488 3446493
Par. DKM 889 2014284
Par. KMD 599 1432209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 207
LV 325
spoluvlastník 583

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.03.2020
KMD 1:1000 17.10.2017
KM-D 1:1000 21.02.2003 26.03.2020
S-SK ŠS 1:2880 1829 21.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.09.2020 18:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.