k.ú.: 602019 - Bělov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 588318 - Bělov NUTS5 CZ0724588318
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 1367083
zahrada 198 161970
ovoc. sad 20 89909
travní p. 328 371297
lesní poz 17 937275
vodní pl. nádrž umělá 1 653
vodní pl. tok přirozený 14 173188
zast. pl. zbořeniště 1 708
zast. pl. 214 72681
ostat.pl. jiná plocha 102 111390
ostat.pl. manipulační pl. 70 53887
ostat.pl. neplodná půda 8 13948
ostat.pl. ostat.komunikace 121 53727
ostat.pl. silnice 49 28392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7630
Celkem KN 1621 3443738
Par. KMD 597 1432265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 202
LV 328
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2017
KM-D 1:1000 21.02.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 21.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:47

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.