k.ú.: 601934 - Běleč nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569852 - Běleč nad Orlicí NUTS5 CZ0521569852
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 1709143
zahrada 121 77100
travní p. 281 991127
lesní poz les s budovou 43 2216
lesní poz 210 15059477
vodní pl. nádrž umělá 1 531
vodní pl. rybník 3 71418
vodní pl. tok přirozený 116 130180
vodní pl. tok umělý 5 2393
vodní pl. zamokřená pl. 9 8526
zast. pl. společný dvůr 2 85
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 355 89157
ostat.pl. dobývací prost. 8 83205
ostat.pl. jiná plocha 58 61877
ostat.pl. manipulační pl. 38 67668
ostat.pl. neplodná půda 15 7003
ostat.pl. ostat.komunikace 178 315183
ostat.pl. pohřeb. 1 973
ostat.pl. silnice 3 79903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 37437
ostat.pl. zeleň 11 25778
Celkem KN 1815 18820389
Par. DKM 1815 18820389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 135
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 159
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 365
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 441
spoluvlastník 610

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.1996
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.05.1996
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.