k.ú.: 601888 - Běleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 535010 - Běleč NUTS5 CZ0203535010
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 4341006
zahrada 140 107876
ovoc. sad 18 78444
travní p. 142 316044
lesní poz les(ne hospodář) 28 10258570
lesní poz 11 2817535
vodní pl. nádrž přírodní 1 1801
vodní pl. nádrž umělá 1 3541
vodní pl. tok přirozený 120 87769
vodní pl. tok umělý 1 534
vodní pl. zamokřená pl. 14 7195
zast. pl. společný dvůr 1 363
zast. pl. zbořeniště 8 489
zast. pl. 209 85253
ostat.pl. jiná plocha 61 25364
ostat.pl. manipulační pl. 28 48330
ostat.pl. neplodná půda 17 30048
ostat.pl. ostat.komunikace 125 112960
ostat.pl. pohřeb. 2 2860
ostat.pl. silnice 19 133424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 15270
Celkem KN 1528 18474676
Par. KMD 1528 18474676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 49
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 205
LV 262
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2014
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 25.09.2020 05:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička