k.ú.: 601861 - Uhlíře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573094 - Lázně Bělohrad NUTS5 CZ0522573094
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 289259
zahrada 65 45947
ovoc. sad 3 11084
travní p. mez, stráň 1 947
travní p. 163 452341
lesní poz 52 748430
vodní pl. nádrž přírodní 3 491
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 54 18494
ostat.pl. jiná plocha 11 11886
ostat.pl. manipulační pl. 1 939
ostat.pl. neplodná půda 30 22707
ostat.pl. ostat.komunikace 43 33666
ostat.pl. silnice 2 32095
Celkem KN 465 1668387
Par. DKM 465 1668387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
LV 101
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1986 28.11.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička