k.ú.: 601772 - Domašov u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 523917 - Bělá pod Pradědem NUTS5 CZ0711523917
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 463 2083168
zahrada skleník-pařeniš. 1 30
zahrada 705 397037
travní p. 1657 8173137
lesní poz les s budovou 1 66
lesní poz ostat.komunikace 27 67892
lesní poz sport.a rekr.pl. 9 122210
lesní poz školka 2 27232
lesní poz 1840 44557335
vodní pl. nádrž umělá 1 1963
vodní pl. tok přirozený 133 211335
vodní pl. tok umělý 75 25011
vodní pl. zamokřená pl. 5 5450
zast. pl. společný dvůr 26 5341
zast. pl. zbořeniště 169 41864
zast. pl. 683 187238
ostat.pl. jiná plocha 971 530030
ostat.pl. manipulační pl. 43 40874
ostat.pl. neplodná půda 309 176749
ostat.pl. ostat.komunikace 605 351200
ostat.pl. pohřeb. 6 7831
ostat.pl. silnice 77 194225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 41327
ostat.pl. zeleň 21 14964
Celkem KN 7845 57263509
GP 51 288675
Celkem ZE 51 288675
Par. DKM 1 148
Par. KMD 7844 57263361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 365
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 65
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 666
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 710
spoluvlastník 913

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.08.2019 15:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.