k.ú.: 601756 - Adolfovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 523917 - Bělá pod Pradědem NUTS5 CZ0711523917
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 2606098
zahrada 351 168646
travní p. 321 2291492
lesní poz ostat.komunikace 49 195046
lesní poz sport.a rekr.pl. 4 10747
lesní poz 544 28568840
vodní pl. tok přirozený 58 86912
vodní pl. tok umělý 35 11703
vodní pl. zamokřená pl. 9 44500
zast. pl. společný dvůr 41 10977
zast. pl. zbořeniště 43 12001
zast. pl. 457 103325
ostat.pl. jiná plocha 382 240288
ostat.pl. manipulační pl. 30 32324
ostat.pl. neplodná půda 127 71689
ostat.pl. ostat.komunikace 245 209650
ostat.pl. pohřeb. 1 488
ostat.pl. silnice 22 155880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 121243
ostat.pl. zamokřená pl. 1 5374
ostat.pl. zeleň 13 18105
Celkem KN 3124 34965328
GP 12 54570
Celkem ZE 12 54570
Par. KMD 3124 34965328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 229
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 439
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 401
spoluvlastník 541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 29.09.2020 16:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička