k.ú.: 601756 - Adolfovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 523917 - Bělá pod Pradědem NUTS5 CZ0711523917
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2606689
zahrada 349 167606
travní p. 318 2293020
lesní poz ostat.komunikace 49 195046
lesní poz sport.a rekr.pl. 4 10747
lesní poz 529 28569300
vodní pl. tok přirozený 55 86265
vodní pl. tok umělý 35 11703
vodní pl. zamokřená pl. 9 44500
zast. pl. společný dvůr 41 10977
zast. pl. zbořeniště 43 12001
zast. pl. 451 102226
ostat.pl. jiná plocha 371 241715
ostat.pl. manipulační pl. 28 32324
ostat.pl. neplodná půda 127 71724
ostat.pl. ostat.komunikace 243 209386
ostat.pl. pohřeb. 1 488
ostat.pl. silnice 22 155880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 121243
ostat.pl. zamokřená pl. 1 5427
ostat.pl. zeleň 12 17251
Celkem KN 3070 34965518
GP 75 380536
Celkem ZE 75 380536
Par. KMD 3070 34965518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 227
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 434
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 404
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.07.2019 16:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.