k.ú.: 601675 - Újezd Svatého Kříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553441 - Bělá nad Radbuzou NUTS5 CZ0321553441
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 1263099
zahrada 141 72325
ovoc. sad 1 704
travní p. 460 2373553
lesní poz 313 2165923
vodní pl. nádrž umělá 1 1431
vodní pl. rybník 2 45613
vodní pl. tok přirozený 11 6147
vodní pl. tok umělý 2 7436
vodní pl. zamokřená pl. 1 9470
zast. pl. zbořeniště 12 3655
zast. pl. 94 53816
ostat.pl. dráha 7 43282
ostat.pl. jiná plocha 77 73244
ostat.pl. manipulační pl. 1 518
ostat.pl. neplodná půda 109 83983
ostat.pl. ostat.komunikace 105 187916
ostat.pl. pohřeb. 2 5433
ostat.pl. silnice 2 4095
Celkem KN 1555 6401643
Par. KMD 1555 6401643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 92
LV 104
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2013
S-SK GS 1:2880 1838 26.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 06:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička