k.ú.: 601641 - Čečín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553441 - Bělá nad Radbuzou NUTS5 CZ0321553441
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4143
orná půda 60 1250296
zahrada 29 16710
travní p. mez, stráň 18 41863
travní p. 61 527042
lesní poz 35 955061
vodní pl. nádrž umělá 1 835
vodní pl. tok přirozený 12 4190
vodní pl. tok umělý 3 1251
vodní pl. zamokřená pl. 1 3159
zast. pl. zbořeniště 2 1365
zast. pl. 14 10120
ostat.pl. dráha 1 1976
ostat.pl. jiná plocha 17 9270
ostat.pl. mez, stráň 2 909
ostat.pl. neplodná půda 4 12574
ostat.pl. ostat.komunikace 30 66559
ostat.pl. silnice 2 19347
ostat.pl. zamokřená pl. 1 671
Celkem KN 294 2927341
Par. KMD 294 2927341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 14
LV 35
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička