k.ú.: 601616 - Bělá ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 512974 - Bělá NUTS5 CZ0805512974
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 1197761
zahrada 246 141196
travní p. 43 285511
lesní poz 14 891245
vodní pl. rybník 1 10023
vodní pl. tok přirozený 10 17723
vodní pl. zamokřená pl. 4 22734
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 2 435
zast. pl. 291 83018
ostat.pl. jiná plocha 58 45650
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1505
ostat.pl. manipulační pl. 2 1205
ostat.pl. neplodná půda 14 56228
ostat.pl. ostat.komunikace 80 62707
ostat.pl. pohřeb. 1 1076
ostat.pl. silnice 5 21885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13488
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2757
ostat.pl. zeleň 2 8732
Celkem KN 991 2864936
Par. DKM 991 2864936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 201
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 287
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 288
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2014 1:1000 28.05.2014 *)
DKM 1:1000 18.11.2003
Ins. A 1:2000 01.01.1950 18.11.2003 původní mapový operát pruský katastr 1:2500


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 30.09.2020 04:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička