k.ú.: 601594 - Bělá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 433
orná půda 322 2913179
zahrada 151 128887
ovoc. sad 6 31046
travní p. mez, stráň 3 1191
travní p. 81 173291
lesní poz 82 461355
vodní pl. nádrž přírodní 3 2744
vodní pl. nádrž umělá 1 893
vodní pl. tok přirozený 6 9553
zast. pl. společný dvůr 3 30
zast. pl. zbořeniště 3 824
zast. pl. 135 53550
ostat.pl. jiná plocha 22 2993
ostat.pl. manipulační pl. 3 14013
ostat.pl. mez, stráň 2 355
ostat.pl. neplodná půda 8 9777
ostat.pl. ostat.komunikace 65 55511
ostat.pl. pohřeb. 1 4332
ostat.pl. silnice 12 62771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2827
Celkem KN 912 3929555
Par. KMD 912 3929555
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 131
LV 209
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2011
KM-D 23.12.2000 25.08.2011
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.09.2020 04:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička