k.ú.: 601594 - Bělá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 433
orná půda 322 2913179
zahrada 150 128770
ovoc. sad 6 31347
travní p. mez, stráň 3 1191
travní p. 81 173291
lesní poz 82 461355
vodní pl. nádrž přírodní 3 2744
vodní pl. nádrž umělá 1 893
vodní pl. tok přirozený 6 9553
zast. pl. společný dvůr 3 30
zast. pl. zbořeniště 3 824
zast. pl. 134 53538
ostat.pl. jiná plocha 18 2744
ostat.pl. manipulační pl. 3 14013
ostat.pl. mez, stráň 2 355
ostat.pl. neplodná půda 8 9777
ostat.pl. ostat.komunikace 65 55588
ostat.pl. pohřeb. 1 4332
ostat.pl. silnice 12 62771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2827
Celkem KN 906 3929555
Par. KMD 906 3929555
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 130
LV 209
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2011
KM-D 23.12.2000 25.08.2011
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.08.2019 23:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.