k.ú.: 601411 - Úborsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541842 - Běhařov NUTS5 CZ0322541842
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 496936
zahrada 42 34089
travní p. 125 415856
lesní poz 9 44352
vodní pl. nádrž umělá 1 1567
vodní pl. tok přirozený 9 2352
zast. pl. zbořeniště 4 1761
zast. pl. 50 15038
ostat.pl. dráha 3 30264
ostat.pl. jiná plocha 32 25045
ostat.pl. manipulační pl. 3 2520
ostat.pl. neplodná půda 17 42876
ostat.pl. ostat.komunikace 34 20468
ostat.pl. silnice 12 20957
ostat.pl. zeleň 2 102
Celkem KN 430 1154183
Par. DKM 430 1154183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 49
LV 62
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.1996
S-SK GS 1:2880 1837 05.08.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 16:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.