k.ú.: 601403 - Dubová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 695
orná půda 157 776212
zahrada 37 25248
travní p. mez, stráň 2 1297
travní p. 191 646802
lesní poz 15 15832
vodní pl. nádrž umělá 2 7288
vodní pl. tok přirozený 17 31368
vodní pl. tok umělý 33 6161
vodní pl. zamokřená pl. 2 5710
zast. pl. zbořeniště 2 1479
zast. pl. 46 25676
ostat.pl. dráha 1 26874
ostat.pl. jiná plocha 52 46380
ostat.pl. manipulační pl. 4 1107
ostat.pl. neplodná půda 6 4415
ostat.pl. ostat.komunikace 26 27755
ostat.pl. silnice 2 15518
Celkem KN 596 1665817
Par. DKM 596 1665817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 39
LV 55
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.1996
S-SK GS 1:2880 1837 18.09.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 00:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.