k.ú.: 601390 - Běhařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541842 - Běhařov NUTS5 CZ0322541842
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1101524
zahrada 139 89192
ovoc. sad 3 9583
travní p. 380 1395132
lesní poz 48 269911
vodní pl. nádrž přírodní 2 3867
vodní pl. nádrž umělá 6 8906
vodní pl. tok přirozený 17 11161
vodní pl. tok umělý 52 17287
zast. pl. společný dvůr 4 625
zast. pl. zbořeniště 5 989
zast. pl. 119 49049
ostat.pl. dráha 2 8269
ostat.pl. jiná plocha 30 33178
ostat.pl. manipulační pl. 35 48198
ostat.pl. neplodná půda 39 37776
ostat.pl. ostat.komunikace 54 34252
ostat.pl. pohřeb. 2 552
ostat.pl. silnice 82 85917
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 849
ostat.pl. zeleň 2 7391
Celkem KN 1296 3213608
Par. DKM 1296 3213608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 117
LV 162
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.1996
S-SK GS 1:2880 1837 08.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.