k.ú.: 601381 - Bedřichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583952 - Šlapanice NUTS5 CZ0643583952
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 1403978
zahrada 112 57678
travní p. 15 6752
vodní pl. tok přirozený 26 8916
vodní pl. tok umělý 11 1337
zast. pl. společný dvůr 4 216
zast. pl. 143 47122
ostat.pl. dálnice 26 140989
ostat.pl. jiná plocha 42 13939
ostat.pl. manipulační pl. 15 3645
ostat.pl. neplodná půda 13 4781
ostat.pl. ostat.komunikace 122 26903
ostat.pl. silnice 19 34793
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 569
ostat.pl. zeleň 4 151
Celkem KN 1048 1751769
Par. DKM 1048 1751769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 141
LV 245
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2012
THM-G 1:2000 15.02.1973 26.06.2012
THM-V 1:2000 15.02.1973 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 29.09.2020 16:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička