k.ú.: 601349 - Bednárec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562548 - Bednárec NUTS5 CZ0313562548
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2999414
zahrada 71 62641
travní p. 259 1356006
lesní poz 222 2712872
vodní pl. rybník 24 157672
vodní pl. tok přirozený 2 14545
vodní pl. tok umělý 35 11820
vodní pl. zamokřená pl. 13 45017
zast. pl. zbořeniště 2 399
zast. pl. 102 45256
ostat.pl. dráha 1 73665
ostat.pl. jiná plocha 89 51792
ostat.pl. manipulační pl. 26 42554
ostat.pl. neplodná půda 34 28139
ostat.pl. ostat.komunikace 92 101463
ostat.pl. silnice 19 105510
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2967
ostat.pl. zeleň 12 537
Celkem KN 1260 7812269
Par. DKM 2 543
Par. KMD 1258 7811726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 101
LV 140
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
DKM-KPÚ 1:1000 04.10.2011
S-SK GS 1:2880 1828 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.09.2020 09:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.