k.ú.: 601314 - Poďousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533181 - Bečváry NUTS5 CZ0204533181
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1314777
zahrada 47 42563
ovoc. sad 5 6802
travní p. 37 138074
lesní poz 5 41661
vodní pl. rybník 2 26700
vodní pl. tok přirozený 21 18248
vodní pl. zamokřená pl. 4 11635
zast. pl. 73 38102
ostat.pl. jiná plocha 18 5736
ostat.pl. manipulační pl. 5 5541
ostat.pl. neplodná půda 6 7151
ostat.pl. ostat.komunikace 26 36297
ostat.pl. silnice 8 32123
ostat.pl. zeleň 1 21
Celkem KN 375 1725431
Par. DKM 375 1725431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 50
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 126
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2010
DKM-KPÚ 07.10.2005 1:1000 14.12.2005 *) na části k.ú. DKM
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 19.09.2020 05:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.