k.ú.: 601306 - Červený Hrádek u Bečvár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533181 - Bečváry NUTS5 CZ0204533181
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 2302400
zahrada 149 84307
ovoc. sad 9 29804
travní p. 54 171161
lesní poz 21 1029806
vodní pl. nádrž umělá 1 584
vodní pl. rybník 1 7840
vodní pl. tok přirozený 9 10976
vodní pl. tok umělý 3 14157
vodní pl. zamokřená pl. 2 1161
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 7 1836
zast. pl. 174 87078
ostat.pl. jiná plocha 39 52174
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 1256
ostat.pl. manipulační pl. 22 23514
ostat.pl. neplodná půda 59 44932
ostat.pl. ostat.komunikace 70 80964
ostat.pl. silnice 21 64949
ostat.pl. zeleň 11 36569
Celkem KN 909 4045508
Par. DKM 272 2395642
Par. KMD 637 1649866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 30
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 172
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 231
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2016
DKM-KPÚ 30.04.2010 1:1000 02.06.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 28.04.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 18.09.2020 09:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.