k.ú.: 601128 - Bašť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538051 - Bašť NUTS5 CZ0209538051
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21033 - Odolena Voda

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1249 5100182
zahrada 647 335780
ovoc. sad 16 41318
travní p. 24 37589
lesní poz 36 1543607
vodní pl. nádrž umělá 3 13431
vodní pl. tok přirozený 54 11354
vodní pl. tok umělý 5 251
vodní pl. zamokřená pl. 7 17763
zast. pl. společný dvůr 11 2893
zast. pl. zbořeniště 6 1369
zast. pl. 1056 194711
ostat.pl. jiná plocha 70 36945
ostat.pl. manipulační pl. 67 69185
ostat.pl. neplodná půda 36 90328
ostat.pl. ostat.komunikace 142 227619
ostat.pl. silnice 21 68349
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11375
ostat.pl. zeleň 7 4350
Celkem KN 3461 7808399
Par. DKM 205 170306
Par. KMD 3256 7638093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 803
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
s roz.jed 1
Celkem BUD 1049
byt.z. byt 52
obč.z. byt 143
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 198
LV 1537
spoluvlastník 2267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2016
DKM-KPÚ 24.07.2008 1:1000 08.08.2008 *) pouze malá část extravilánu
KM-D 1:2880 31.01.2001 27.04.2016
S-SK GS 1:2880 1842 31.01.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 25.09.2020 05:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička