k.ú.: 601055 - Velké Těšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588300 - Bařice-Velké Těšany NUTS5 CZ0721588300
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 381 2326147
zahrada 177 175617
ovoc. sad 24 66442
travní p. 111 134075
lesní poz 106 210304
vodní pl. tok přirozený 19 12802
vodní pl. tok umělý 3 1140
zast. pl. zbořeniště 3 506
zast. pl. 156 47443
ostat.pl. jiná plocha 59 208085
ostat.pl. manipulační pl. 38 34227
ostat.pl. neplodná půda 9 4179
ostat.pl. ostat.komunikace 80 120151
ostat.pl. pohřeb. 2 1491
ostat.pl. silnice 6 30263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 40952
Celkem KN 1176 3413824
Par. KMD 1176 3413824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 149
LV 270
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2011
KM-D 1:1000 17.05.2002 09.09.2011
S-SK ŠD 1:2500 1948 17.05.2002 scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.08.2020 06:49

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.