k.ú.: 601047 - Bařice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588300 - Bařice-Velké Těšany NUTS5 CZ0721588300
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2325990
zahrada 187 146935
ovoc. sad 32 81465
travní p. 45 188077
lesní poz 21 259948
vodní pl. rybník 2 1517
vodní pl. tok přirozený 39 7743
vodní pl. tok umělý 33 14623
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 144 63626
ostat.pl. jiná plocha 32 10293
ostat.pl. manipulační pl. 33 36837
ostat.pl. neplodná půda 4 3153
ostat.pl. ostat.komunikace 86 99948
ostat.pl. pohřeb. 1 1519
ostat.pl. silnice 9 25417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6252
Celkem KN 877 3273521
Par. KMD 877 3273521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 85
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 138
LV 182
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
KM-D 1:1000 17.05.2002 13.09.2011
S-SK ŠD 1:2000 1948 17.05.2002
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:51

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.