k.ú.: 601021 - Vrchní Orlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576093 - Bartošovice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576093
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 180
travní p. 137 3270391
lesní poz 214 2076223
vodní pl. tok přirozený 13 51649
vodní pl. zamokřená pl. 1 3178
zast. pl. zbořeniště 20 10506
zast. pl. 35 13324
ostat.pl. jiná plocha 31 32005
ostat.pl. neplodná půda 75 143897
ostat.pl. ostat.komunikace 43 133960
ostat.pl. pohřeb. 1 933
ostat.pl. silnice 3 17638
Celkem KN 574 5753884
Par. DKM 403 4302892
Par. KMD 171 1450992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 35
LV 51
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2011
DKM-KPÚ 15.09.2009 1:1000 23.09.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 20.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 29.09.2020 06:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička