k.ú.: 600971 - Bartošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599212 - Bartošovice NUTS5 CZ0804599212
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 817 13115047
zahrada 625 614011
travní p. 435 1223116
lesní poz 155 980771
vodní pl. nádrž umělá 27 94600
vodní pl. rybník 4 1180759
vodní pl. tok přirozený 185 279248
vodní pl. tok umělý 50 42119
vodní pl. zamokřená pl. 7 33837
zast. pl. společný dvůr 11 4173
zast. pl. zbořeniště 15 12686
zast. pl. 622 273973
ostat.pl. dráha 71 136814
ostat.pl. jiná plocha 285 284329
ostat.pl. manipulační pl. 74 233961
ostat.pl. neplodná půda 78 56727
ostat.pl. ostat.komunikace 442 406604
ostat.pl. pohřeb. 2 4631
ostat.pl. silnice 16 116449
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13708
ostat.pl. zeleň 23 35627
Celkem KN 3954 19143190
Par. DKM 3954 19143190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 193
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. rod.dům 191
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 603
byt.z. byt 59
obč.z. byt 2
Celkem JED 61
LV 695
spoluvlastník 995

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.02.1997 nové mapování v roce 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 10.02.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.