k.ú.: 600962 - Radomilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 878634
zahrada 146 89547
ovoc. sad 1 3676
travní p. 65 283025
lesní poz 129 436212
vodní pl. nádrž přírodní 2 139
vodní pl. nádrž umělá 1 2984
vodní pl. tok přirozený 6 1183
vodní pl. tok umělý 1 289
zast. pl. společný dvůr 1 46
zast. pl. zbořeniště 3 1334
zast. pl. 94 21729
ostat.pl. jiná plocha 10 4162
ostat.pl. manipulační pl. 9 8272
ostat.pl. neplodná půda 121 62943
ostat.pl. ostat.komunikace 90 52430
ostat.pl. silnice 1 6669
ostat.pl. zeleň 1 1143
Celkem KN 792 1854417
EN 2 14940
Celkem ZE 2 14940
Par. KMD 792 1854417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 93
LV 117
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 23:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.