k.ú.: 600954 - Bartoňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 261224
zahrada 116 91414
travní p. 234 860570
lesní poz 164 556365
vodní pl. tok přirozený 15 32979
zast. pl. společný dvůr 1 21
zast. pl. zbořeniště 8 1723
zast. pl. 84 20048
ostat.pl. dráha 8 62151
ostat.pl. jiná plocha 131 16126
ostat.pl. manipulační pl. 2 848
ostat.pl. neplodná půda 182 141853
ostat.pl. ostat.komunikace 57 59725
ostat.pl. silnice 3 11578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1795
ostat.pl. zeleň 1 3142
Celkem KN 1041 2121562
EN 14 141521
GP 3 62591
Celkem ZE 17 204112
Par. KMD 1041 2121562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 79
LV 130
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 17:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.