k.ú.: 600946 - Barchůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570397 - Měník NUTS5 CZ0521570397
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1534528
zahrada 75 38778
ovoc. sad 1 10292
travní p. 1 5418
lesní poz 4 169959
vodní pl. nádrž přírodní 3 4714
vodní pl. tok umělý 1 2339
zast. pl. společný dvůr 4 719
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 68 34484
ostat.pl. jiná plocha 5 5294
ostat.pl. manipulační pl. 1 5328
ostat.pl. ostat.komunikace 24 22056
ostat.pl. silnice 5 26447
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3037
ostat.pl. zeleň 3 16486
Celkem KN 333 1879939
Par. KMD 333 1879939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 67
LV 93
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.01.2011
S-SK GS 1:2880 1841 31.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 18:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.