k.ú.: 600946 - Barchůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570397 - Měník NUTS5 CZ0521570397
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1529608
zahrada 71 43539
ovoc. sad 1 10292
travní p. 2 7613
lesní poz 4 169959
vodní pl. nádrž přírodní 4 4714
vodní pl. tok umělý 1 2339
zast. pl. společný dvůr 2 618
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 68 34776
ostat.pl. jiná plocha 7 8498
ostat.pl. manipulační pl. 1 5328
ostat.pl. mez, stráň 1 2156
ostat.pl. ostat.komunikace 22 19705
ostat.pl. silnice 5 26447
ostat.pl. zeleň 2 14287
Celkem KN 314 1879939
Par. KMD 314 1879939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 67
LV 93
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.01.2011
S-SK GS 1:2880 1841 31.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 04.06.2020 00:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.