k.ú.: 600890 - Barchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569836 - Barchov NUTS5 CZ0521569836
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 3582674
zahrada 125 92626
ovoc. sad 2 1116
travní p. 103 184800
lesní poz 28 1615148
vodní pl. nádrž umělá 13 19926
vodní pl. rybník 16 55991
vodní pl. tok přirozený 55 13179
vodní pl. tok umělý 61 13724
zast. pl. zbořeniště 9 3955
zast. pl. 154 79556
ostat.pl. jiná plocha 53 45405
ostat.pl. manipulační pl. 25 32391
ostat.pl. neplodná půda 15 6253
ostat.pl. ostat.komunikace 76 76610
ostat.pl. silnice 34 41177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1214
ostat.pl. zeleň 9 59120
Celkem KN 1375 5924865
Par. KMD 1375 5924865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 148
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 216
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 11:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.