k.ú.: 600890 - Barchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569836 - Barchov NUTS5 CZ0521569836
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 594 3582674
zahrada 123 92609
ovoc. sad 2 1116
travní p. 99 185277
lesní poz 28 1615148
vodní pl. nádrž umělá 13 19926
vodní pl. rybník 16 55991
vodní pl. tok přirozený 55 13179
vodní pl. tok umělý 61 13724
zast. pl. zbořeniště 9 3955
zast. pl. 153 79515
ostat.pl. jiná plocha 53 45405
ostat.pl. manipulační pl. 22 32709
ostat.pl. neplodná půda 15 6253
ostat.pl. ostat.komunikace 75 76431
ostat.pl. silnice 33 40538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1214
ostat.pl. zeleň 9 59120
Celkem KN 1362 5924784
Par. KMD 1362 5924784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 147
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 217
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.