k.ú.: 600865 - Bánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592021 - Bánov NUTS5 CZ0722592021
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1929 8021041
zahrada 691 394990
ovoc. sad 9 783667
travní p. 404 1916819
lesní poz les(ne hospodář) 13 1980250
lesní poz 21 701568
vodní pl. nádrž umělá 40 140902
vodní pl. tok přirozený 21 130426
vodní pl. tok umělý 1 1768
zast. pl. zbořeniště 24 3716
zast. pl. 923 360424
ostat.pl. jiná plocha 270 272989
ostat.pl. manipulační pl. 131 91545
ostat.pl. neplodná půda 18 41963
ostat.pl. ostat.komunikace 248 520341
ostat.pl. pohřeb. 1 6820
ostat.pl. silnice 33 280028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16531
ostat.pl. zeleň 85 512734
Celkem KN 4866 16178522
Par. DKM 2273 12020888
Par. KMD 2593 4157634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 632
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 854
byt.z. byt 11
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 1
Celkem JED 22
LV 1417
spoluvlastník 2960

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2017
DKM-KPÚ 09.12.2010 1:1000 13.12.2010 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1828 13.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 18:54

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.