k.ú.: 600865 - Bánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592021 - Bánov NUTS5 CZ0722592021
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1929 8020893
zahrada 694 394516
ovoc. sad 9 783667
travní p. 404 1916819
lesní poz les(ne hospodář) 13 1980250
lesní poz 21 701568
vodní pl. nádrž umělá 40 140902
vodní pl. tok přirozený 21 130426
vodní pl. tok umělý 1 1768
zast. pl. zbořeniště 24 3716
zast. pl. 926 361501
ostat.pl. jiná plocha 274 272882
ostat.pl. manipulační pl. 131 91299
ostat.pl. neplodná půda 18 41963
ostat.pl. ostat.komunikace 249 520324
ostat.pl. pohřeb. 1 6735
ostat.pl. silnice 33 280028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16531
ostat.pl. zeleň 85 512734
Celkem KN 4877 16178522
Par. DKM 2276 12020888
Par. KMD 2601 4157634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 637
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 52
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 857
byt.z. byt 11
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 1
Celkem JED 22
LV 1414
spoluvlastník 2932

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2017
DKM-KPÚ 09.12.2010 1:1000 13.12.2010 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1828 13.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 05:10

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.