k.ú.: 600806 - Zboží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 3268160
zahrada 65 67305
travní p. 132 775038
lesní poz školka 1 2865
lesní poz 102 1773377
vodní pl. nádrž přírodní 4 893
vodní pl. nádrž umělá 2 1310
vodní pl. rybník 13 46987
vodní pl. tok umělý 1 1590
zast. pl. společný dvůr 3 351
zast. pl. zbořeniště 1 1475
zast. pl. 90 65448
ostat.pl. jiná plocha 74 174685
ostat.pl. manipulační pl. 15 33583
ostat.pl. neplodná půda 2 291
ostat.pl. ostat.komunikace 26 31741
ostat.pl. silnice 10 75085
ostat.pl. skládka 1 1190
ostat.pl. zeleň 5 42530
Celkem KN 696 6363904
Par. DKM 696 6363904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 85
LV 151
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.1998 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.1997 Právní moc pro každého účastníka jiná. Extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 12.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.