k.ú.: 600784 - Bačkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 546194 - Bačkov NUTS5 CZ0631546194
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 2150380
zahrada 44 32371
travní p. 88 416208
lesní poz 25 269383
vodní pl. nádrž umělá 2 2563
vodní pl. rybník 4 24631
vodní pl. tok přirozený 2 1332
vodní pl. tok umělý 6 7471
vodní pl. zamokřená pl. 1 1230
zast. pl. zbořeniště 2 737
zast. pl. 68 45937
ostat.pl. jiná plocha 38 30241
ostat.pl. manipulační pl. 7 24710
ostat.pl. neplodná půda 12 12567
ostat.pl. ostat.komunikace 46 88364
ostat.pl. silnice 12 28808
ostat.pl. zeleň 1 3115
Celkem KN 450 3140048
Par. DKM 230 2977556
Par. KMD 220 162492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 65
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 110
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
DKM-KPÚ 26.11.2008 1:1000 05.12.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 01:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.