k.ú.: 600784 - Bačkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 546194 - Bačkov NUTS5 CZ0631546194
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 2150380
zahrada 44 32371
travní p. 88 416208
lesní poz 25 269383
vodní pl. nádrž umělá 2 2563
vodní pl. rybník 4 24112
vodní pl. tok přirozený 2 1332
vodní pl. tok umělý 6 7426
vodní pl. zamokřená pl. 1 1230
zast. pl. zbořeniště 2 737
zast. pl. 70 46856
ostat.pl. jiná plocha 38 29887
ostat.pl. manipulační pl. 7 24710
ostat.pl. neplodná půda 12 12567
ostat.pl. ostat.komunikace 46 88364
ostat.pl. silnice 12 28808
ostat.pl. zeleň 1 3115
Celkem KN 452 3140049
Par. DKM 231 2977557
Par. KMD 221 162492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 66
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 110
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
DKM-KPÚ 26.11.2008 1:1000 05.12.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 04:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička