k.ú.: 600687 - Babice u Kelče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 1587317
zahrada 71 76937
ovoc. sad 2 6890
travní p. 73 144202
lesní poz 77 254444
vodní pl. nádrž umělá 17 22765
vodní pl. rybník 1 3142
vodní pl. tok přirozený 71 56375
zast. pl. zbořeniště 5 1932
zast. pl. 53 23649
ostat.pl. jiná plocha 37 11585
ostat.pl. manipulační pl. 21 19738
ostat.pl. neplodná půda 66 41138
ostat.pl. ostat.komunikace 86 54801
ostat.pl. silnice 13 28411
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9154
ostat.pl. zeleň 4 596
Celkem KN 942 2343076
Par. KMD 942 2343076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 52
LV 120
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
KM-D 1:2000 22.10.1999 21.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 21.10.1999 28.02.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:55

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.