k.ú.: 600652 - Babice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592013 - Babice NUTS5 CZ0722592013
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3347 4337284
vinice 14 12912
zahrada 653 380273
ovoc. sad 110 66712
travní p. 470 345016
lesní poz 13 17248
vodní pl. nádrž přírodní 77 230877
vodní pl. rybník 19 1064
vodní pl. tok přirozený 521 160295
vodní pl. tok umělý 10 46322
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 71
vodní pl. zamokřená pl. 8 8142
zast. pl. zbořeniště 28 4010
zast. pl. 859 298951
ostat.pl. dráha 7 124890
ostat.pl. jiná plocha 337 111778
ostat.pl. manipulační pl. 202 165432
ostat.pl. neplodná půda 191 50895
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 588
ostat.pl. ostat.komunikace 692 135106
ostat.pl. pohřeb. 8 7235
ostat.pl. silnice 193 61773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 21788
ostat.pl. zeleň 69 24738
Celkem KN 7840 6613400
Par. DKM 7840 6613400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 20
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 560
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 24
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 786
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 4
Celkem JED 44
LV 1387
spoluvlastník 3344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2009
THM-V 1:2000 01.01.1973 15.06.2009 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.09.2020 18:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.