k.ú.: 600636 - Babice u Lesonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590274 - Babice NUTS5 CZ0634590274
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 3151276
zahrada 92 75236
travní p. mez, stráň 10 21146
travní p. 175 204052
lesní poz 24 555483
vodní pl. tok přirozený 6 7621
vodní pl. tok umělý 87 14929
zast. pl. 115 54532
ostat.pl. jiná plocha 42 50089
ostat.pl. manipulační pl. 4 12363
ostat.pl. mez, stráň 28 37661
ostat.pl. neplodná půda 1 375
ostat.pl. ostat.komunikace 76 122654
ostat.pl. pohřeb. 1 3363
ostat.pl. silnice 10 21155
ostat.pl. zeleň 2 629
Celkem KN 994 4332564
Par. KMD 994 4332564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 115
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 144
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2009
S-SK ŠD 1:2500 1929 30.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 30.09.2020 18:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička