k.ú.: 600610 - Velké Babice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569828 - Babice NUTS5 CZ0521569828
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 1882667
zahrada 126 100127
ovoc. sad 2 6845
travní p. 137 194786
vodní pl. nádrž umělá 8 3059
vodní pl. rybník 7 90709
vodní pl. tok umělý 51 17723
zast. pl. společný dvůr 2 1045
zast. pl. zbořeniště 5 2223
zast. pl. 120 74213
ostat.pl. jiná plocha 26 19150
ostat.pl. manipulační pl. 52 63885
ostat.pl. neplodná půda 2 2534
ostat.pl. ostat.komunikace 45 70434
ostat.pl. pohřeb. 1 2058
ostat.pl. silnice 13 15641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4751
ostat.pl. zeleň 1 77
Celkem KN 959 2551927
Par. DKM 959 2551927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 117
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 176
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 04.03.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 01:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.