k.ú.: 600598 - Babí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 368982
zahrada 79 84084
travní p. mez, stráň 26 41740
travní p. 430 3701008
lesní poz les(ne hospodář) 33 2400022
lesní poz ostat.komunikace 7 21071
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 1011
lesní poz 186 3820287
vodní pl. tok přirozený 8 20985
vodní pl. tok umělý 2 743
vodní pl. zamokřená pl. 1 1158
zast. pl. zbořeniště 7 2475
zast. pl. 165 32070
ostat.pl. jiná plocha 183 312026
ostat.pl. manipulační pl. 17 41678
ostat.pl. mez, stráň 3 858
ostat.pl. neplodná půda 140 163101
ostat.pl. ostat.komunikace 143 254658
ostat.pl. pohřeb. 1 1238
ostat.pl. silnice 2 59607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2443
Celkem KN 1447 11331245
Par. DKM 1447 11331245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 152
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 201
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 15:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.