k.ú.: 600598 - Babí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 790427
zahrada 37 45939
travní p. 520 3329849
lesní poz 260 6140912
vodní pl. tok přirozený 8 20988
vodní pl. tok umělý 2 743
vodní pl. zamokřená pl. 2 1783
zast. pl. společný dvůr 1 618
zast. pl. zbořeniště 5 1184
zast. pl. 174 34509
ostat.pl. jiná plocha 111 154422
ostat.pl. manipulační pl. 37 79972
ostat.pl. neplodná půda 286 361605
ostat.pl. ostat.komunikace 197 299448
ostat.pl. pohřeb. 1 1238
ostat.pl. silnice 3 65861
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1734
Celkem KN 1680 11331232
Par. DKM 1680 11331232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 149
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 201
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2019 05:50

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.