k.ú.: 600458 - Labská Stráň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 544701 - Labská Stráň NUTS5 CZ0421544701
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 571222
zahrada 149 125801
ovoc. sad 1 3787
travní p. 106 776365
lesní poz 30 1230781
vodní pl. nádrž umělá 2 633
vodní pl. rybník 1 1281
vodní pl. tok přirozený 1 5382
zast. pl. zbořeniště 5 710
zast. pl. 171 28069
ostat.pl. jiná plocha 11 2829
ostat.pl. manipulační pl. 6 3428
ostat.pl. neplodná půda 19 24919
ostat.pl. ostat.komunikace 76 90772
ostat.pl. pohřeb. 1 1123
ostat.pl. silnice 6 3817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 7643
ostat.pl. zeleň 6 6209
Celkem KN 624 2884771
Par. DKM 624 2884771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 5
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 17
č.e. zem.used 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 169
LV 188
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.05.2016 1:1000 11.05.2016 *) extravilán
DKM 29.04.2014 1:1000 29.04.2014 *) intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 11.05.2016 28.02.1824 1:2880, extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.09.2020 10:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.