k.ú.: 600385 - Helvíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 573426 - Anenská Studánka NUTS5 CZ0534573426
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1603463
zahrada 105 39722
ovoc. sad 2 15083
travní p. 149 255235
lesní poz 36 1334708
vodní pl. nádrž přírodní 5 1205
zast. pl. zbořeniště 29 8694
zast. pl. 25 8544
ostat.pl. jiná plocha 50 15301
ostat.pl. manipulační pl. 24 14303
ostat.pl. neplodná půda 6 4173
ostat.pl. ostat.komunikace 124 77877
ostat.pl. pohřeb. 1 324
ostat.pl. silnice 1 7911
Celkem KN 729 3386543
Par. DKM 3 79741
Par. KMD 726 3306802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 24
LV 43
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.09.2018 1:1000 27.09.2018 *)
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.12.2013
Ost. 1:2880 31.12.1839 27.09.2018 parcely původem z grafického přídělu ponechané pro zpracování v rámci JPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.