k.ú.: 600377 - Anenská Studánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 573426 - Anenská Studánka NUTS5 CZ0534573426
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 960988
zahrada 218 90680
ovoc. sad 14 18160
travní p. 337 1314473
lesní poz 165 1901533
vodní pl. nádrž přírodní 4 1746
vodní pl. tok přirozený 16 6640
zast. pl. zbořeniště 11 3508
zast. pl. 85 23842
ostat.pl. jiná plocha 107 58568
ostat.pl. manipulační pl. 24 12597
ostat.pl. neplodná půda 18 9477
ostat.pl. ostat.komunikace 151 78785
ostat.pl. pohřeb. 4 1970
ostat.pl. silnice 2 33705
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2552
ostat.pl. zeleň 1 67
Celkem KN 1305 4519291
Par. DKM 2 702
Par. KMD 1303 4518589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
LV 85
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 15:12

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.