k.ú.: 600300 - Albrechtičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568741 - Albrechtičky NUTS5 CZ0804568741
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 1583430
zahrada 325 213464
travní p. 47 171820
lesní poz 62 258330
vodní pl. rybník 16 140117
vodní pl. tok přirozený 48 52402
vodní pl. zamokřená pl. 1 5350
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 3 1259
zast. pl. 324 112466
ostat.pl. jiná plocha 83 104746
ostat.pl. manipulační pl. 15 946166
ostat.pl. neplodná půda 20 21377
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 229920
ostat.pl. ostat.komunikace 170 88446
ostat.pl. pohřeb. 4 4007
ostat.pl. silnice 7 17417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5188
ostat.pl. zeleň 1 113
Celkem KN 1364 3956069
Par. KMD 1364 3956069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 214
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 321
LV 296
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:13

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.