k.ú.: 600202 - Štěpánovsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576859 - Týniště nad Orlicí NUTS5 CZ0524576859
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2575
orná půda 134 1103157
zahrada 144 90341
travní p. mez, stráň 29 48222
travní p. plantáž dřevin 3 9631
travní p. 164 1253310
lesní poz les s budovou 64 2150
lesní poz 162 7892088
vodní pl. nádrž umělá 1 3495
vodní pl. rybník 2 10827
vodní pl. tok přirozený 47 334366
vodní pl. zamokřená pl. 17 35693
zast. pl. společný dvůr 1 21
zast. pl. 213 68379
ostat.pl. jiná plocha 45 18799
ostat.pl. manipulační pl. 12 29427
ostat.pl. neplodná půda 26 18262
ostat.pl. ostat.komunikace 55 141885
ostat.pl. silnice 1 17028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6771
ostat.pl. zamokřená pl. 1 737
Celkem KN 1124 11087164
Par. KMD 1124 11087164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 110
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 252
LV 310
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.