Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Vyhláška č. 186/2023 Sb.

  • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2023
    Zveřejněno 26.06.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy