Často kladené dotazy k dálkovému přístupu (FAQ)

 1. Dotaz
  Jaká je internetová adresa Dálkového přístupu (DP) ke Katastru nemovitostí (KN)?

  Odpověď
  Správná adresa je https://katastr.cuzk.cz  (je nutné uvádět bez obvyklých www).
 2. Dotaz
  Mám dotaz, zda listiny získané prostřednictvím DP (výpisy z katastru) je možné dokládat jako rovnocenné pro vyřízení vkladu kupních, směnných a jiných smluv do katastru nemovitostí?

  Odpověď
  Při podání návrhu na vklad se výpis z katastru nepředkládá. Zda navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, zkoumá před svým rozhodnutím o vkladu katastrální úřad v řízení o povolení vkladu. Obecně platí, že veřejnou listinou je kromě výpisu v listinné podobě (v našem případě výpisu z katastru nemovitostí poskytnutého katastrálním úřadem) i ověřený výstup z informačního systému veřejné správy (v našem případě z informačního systému katastru nemovitostí). Ověřené výstupy z katastru nemovitostí poskytují notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřady městských částí hlavního města Prahy a zastupitelské úřady, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (kterým je vyhláška č. 388/2007 Sb.), dále pak držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.
 3. Dotaz
  Promiňte prosím, ale potřeboval bych, aby mi společně s fakturou chodily i výpisy za účtované činnosti, abych je mohl přefakturovat povinným. v návodu jsem však nenašel, jak to provést.

  Odpověď
  Pomocí dálkového přístupu je možné si na základě informací uvedených na faktuře kdykoli zdarma vytisknout výpis stavu zákaznického účtu. v obrazovce "Dálkový přístup - hlavní menu" se zvolí volba "Výpis stavu zákaznického konta". Zde je třeba vyplnit data a časy uvedené na faktuře a spustit sestavu stejně jako u klasických výpisů z katastru. Na výsledné sestavě je zobrazen přehled zaúčtovaných položek. Tento seznam obsahuje informace o typech zaúčtovaných sestav a počtu stran, datu a času vytvoření, neobsahuje ale přesné zadání zaúčtované sestavy. Toto zadání není pomocí dálkového přístupu možné získat. Možností je pouze vytištění obrazovky v okamžiku kdy je zobrazena tabulka sestavy uživatele, kde je uvedeno zadání a 9místné číslo identifikace, které je možné porovnat s výpisem stavu zákaznického účtu.
 4. Dotaz
  Ve kterých katastrálních územích je již zpracována digitální mapa?

  Odpověď
  Přehled digitalizovaných katastrálních území naleznete na stránce Digitalizace katastrálních map, kde máte seznam katastrálních území s informacemi o dokončených DKM.
 5. Dotaz
  Naše firma má zájem o zřízení DP, ale není nám jasné, jaký kraj nám bude přidělen (standardní DP omezuje použití...pouze na jeden konkrétně zadaný kraj). Máme pozemky v působnosti KÚ Frýdek-Místek, Ostrava a Nový Jičín a ani ve smlouvě se informace o požadovaném území nevyplňuje.

  Odpověď
  Po zřízení DP do KN budete mít možnost vyhledání po celé ČR v případě, že budete znát katastrální území a další povinný parametr, jako je např. u Výpisu z katastru oprávněný subjekt (vlastník) nebo č. LV, případně konkrétní nemovitost.
 6. Dotaz
  Dovolujeme si Vás požádat o návod, jakým postupem máme zjistit v aplikaci DP vlastníka (oprávněnou osobu), pokud známe obec, ulici a číslo popisné.

  Odpověď
  Ulici nemůžete zadat viz podrobněji dotaz 7.

  Pro vytvoření výstupu Informace o stavbách s údaji o vlastnících:
  • Přejděte na hlavní menu DP.
  • Zvolte na levé straně v menu „Informace o nemovitostech“ “Stavby s č.p./č.e.“.
  • Zadejte katastrální území.
  • Stiskněte tlačítko výběr.
  • Klikněte na odkaz Seznam staveb.
  • Zadejte nebo vyberte část obce.
  • Vyberte z roletového menu typ stavby.
  • Vyplňte číslo popisné.
  • Zmáčkněte Vybrat a vložit do seznamu (objeví se Počet záznamů vložených do seznamu).
  • Můžete rovnou spustit sestavu.
  Kromě použití dálkového přístupu pro nalezení těchto údajů lze bezplatně použít Nahlížení do KN .
 7. Dotaz
  Mohu zadat adresu např. Brno, Jeřabinová 737 do "Informací o stavbách s č.p./č.e."?

  Odpověď
  Pro Informace o stavbách je třeba zadat katastrální území (např. Brno jich má asi 40), část obce (Brno má více než 50 částí obce) a číslo popisné (čísla popisná jsou přidělovaná v každé části obce samostatně). Název ulice nelze použít jako parametr (u každého parametru je označení jeho významu - žádný parametr adresa nebo ulice v DP neexistuje).
 8. Dotaz
  V našem případě vyhledáváme umístění dané lokality v digitální mapě. Potřebuji získat Výpis z katastru pro konkrétní parcelu, ale neznám její číslo parcelní. Vstoupíme např. do katastrálního území Přerov a budeme hledat parcelu v mapě. Při hledání bude nutné jít do několika pohledů, než najdeme správné místo. Znamená to, že za jedno místo bude 50 Kč, nebo při vyhledání místa bude účtováno každé zobrazení (posunutí, zvětšení) mapy?

  Odpověď
  Pro nalezení hledaného objektu v hlavním menu vyberte "Zobrazení map" a zadejte např. katastrální území. Zmáčkněte tlačítko "Výběr", "Zobrazit mapu". Orientační mapa parcel vám pomůže se dostat k hledanému objektu, za posuny při hledání v této mapě neplatíte (pro výběr typu mapy stačí nad mapou zmáčknout pravé tlačítko a zaškrtnout nebo odškrtnout mapovou vrstvu, kterou chcete zobrazit). Zaplatíte až za výpis.
 9. Dotaz
  Jaké jsou možnosti vyhledávání v případě, že nám bude umožněn rozšířený dálkový přístup. Je možné při vyhledávání zadat jako katastrální území celou ČR? v případě, že známe pouze jméno.

  Odpověď
  Rozšířený přístup znamená, že ve funkci "Přehled vlastnictví" přístupné z hlavního menu aplikace, nemusíte zadávat parametr kraj. Stačí zadat příjmení a jméno nebo RČ (bez lomítka) u fyzické osoby nebo název či IČO u firmy, systém potom vyhledá nemovitý majetek oprávněného subjektu v rámci celé ČR (seznam katastrálních území a čísel LV, která jsou evidována pro zadaného vlastníka). Ve funkci "Výpis z katastru" zůstává i po přidělení rozšířeného dálkového přístupu katastrální území jako povinný údaj.
 10. Dotaz
  Jako zákazníci služby "dálkový přístup ke katastru nemovitostí" máme zájem o tzv. rozšířený přístup k vyhledávání nemovitého majetku fyzických a právnických osob. Sdělte nám prosím, zda tento rozšířený přístup již máme nebo co je třeba provést pro zajištění této služby pro naši společnost.

  Odpověď
  Co je rozšířený dálkový přístup a komu je určen, je popsáno v Návodu pro ovládání funkcí DP, který je k dispozici ke stažení na stránce Dálkový přístup - podrobnější informace. Standardně je zákazníkům DP přidělován tzv. "standardní přístup". Pokud jste ovšem k Vaší žádosti při jejím založení nepřiložili písemnou přílohu, v níž nás žádáte o tzv. "rozšířený dálkový přístup" (pro tuto přílohu není určen žádný speciální formulář). o "rozšířený dálkový přístup" je možno požádat i dodatečně opět dopisem zaslaným na naši adresu.
 11. Dotaz
  Mohu používat dynamickou IP adresu pro kontrolu místa připojení?

  Odpověď
  Ne. Služba Kontrola místa připojení podle IP adresy funguje tak, že u nás je zaznamenána adresa, odkud se vy budete přihlašovat. Takže pokud používáte dynamickou adresu pro připojování na internet, tak se tato IP adresa může měnit s každým připojením, což znemožňuje tuto adresu kontrolovat podle IP, která je zaznamenána u nás.
  u některých poskytovatelů internetu se může jevit, že se připojujete ze stále stejné adresy, avšak tuto adresu používají i jiní uživatelé daného poskytovatele. Informujte se u Vašeho poskytovatele připojení, jestli je IP adresa, se kterou se připojujete k internetu vyhrazena pouze vám. Aplikace kontroluje tuto zaznamenanou adresu, když máte u nás zřízenu kontrolu místa připojení. Touto adresou se můžete identifikovat v internetu, pokud se připojujete ze svého počítače, nebo své počítačové sítě na internet.

Datum poslední aktualizace: 13.08.2015