02.05.2023

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ředitelka Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web